Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / In the current issue of In die Skriflig

In Skriflig 53:1 (2019)

Francois P. Möller, "Three perspectives on the Sabbath"

Δεν υπάρχουν σχόλια: