Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:3 (2019)


Annalie E. Steenkamp-Nel, "Transformative joy in Qohelet: A thread that faintly glistens"

Δεν υπάρχουν σχόλια: