Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ZKTh/ An article of biblical interest in the current issue of ZKTh

Zeitschrift für katholische Theologie 137:3-4 (2016)

Boris Repschinski SJ, "Ekklesia als Kultgemeinde oder Volksversammlung? Zur Genese des Begriffs in Apostelgeschichte und Matthäusevangelium, " 346-365

Δεν υπάρχουν σχόλια: