Σάββατο, 16 Ιουλίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του VE / In the current issue of VE

Verbum et Ecclesia 37:1 (2016)

Hendrik Viviers, "Can the Song of Songs be described (also) as a form of dark green religion?"

Δεν υπάρχουν σχόλια: