Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Φωτογραφία της ημέρας: μία οικογένεια χριστιανών; / Photo of the day: A Christian family?


Μαρμάρινη πλάκα από την περιοχή της Προύσας στην Βιθυνία (σήμερα στο Μουσείο της πόλης, inv. nr. 3140). Χρονολογείται στο 2ο αι. μ.Χ. Στο επάνω μέρος παράσταση νεκρικού δείπνου και αντικειμένων καθημερινής χρήσης (π.χ. καθρέφτης, βιβλίο σε κύλινδρο, καλάθι κ.ά.). Κάτω η εξής επιγραφή:

Η επιτύμβια στήλη του Επίθερση
(Φωτο: Thomas Corsten,http://philipharland.com/
greco-roman-associations/
wp-content/uploads/IPrusaOlymp-115-Corsten.jpg)
 
Ἐπιθέρσῃ τῷ θεοσε|βῇ κ<α>ὶ Θεοκτίστῳ |τὰ τέκνα Μα<ρ>κιανὸς| καὶ Ἐπιθέρσης μετὰ||τῶν ἀδελφῶν ἐκ τῶν|εἰδείων μνήμης χάριν.
Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον στην επιγραφή είναι ο χαρακτηρισμός του νεκρού Επίθερση ως "θεοσεβή". Αυτός ο όρος αποδίδεται τόσο σε Ιουδαίους και χριστιανούς, όσο και εθνικούς φιλικούς προς τον Ιουδαϊσμό ή ακόμη και σε εθνικούς. Στην περίπτωση αυτής της επιγραφής είναι πιθανόν ο Επίθερσης να είναι χριστιανός. Σε αυτό συνηγορεί και το όνομα του Θεοκτίστου, το οποίο σύμφωνα με το σχόλιο του Thomas Corsten, εκδότη της επιγραφής στο IPrusaOlymp 115, είναι συνηθισμένο χριστιανικό όνομα στην περιοχή. Αν, λοιπόν, η υπόθεση ισχύει, τότε πρόκειται για την αρχαιότερη χριστιανική επιγραφή στην περιοχή της Βιθυνίας. Για την ύπαρξη χριστιανών εκεί κατά τον 2ο αιώνα γνωρίζουμε βέβαια από την αλληλογραφία του Πλίνιου με τον αυτοκράτορα Τραϊανό, όμως αυτή η επιγραφή είναι το πρώτο αρχαιολογικό τεκμήριο της χριστιανικής παρουσίας στην περιοχή. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: