Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / In the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 50:1 (2016)

David T. Adamo, "African biblical studies: Illusions, realities and challenges"

Δεν υπάρχουν σχόλια: