Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Οι ανασκαφές στη Jezreel για το 2016 / The 2016 Jezreel Expedition Report

Διαβάστε στην ιστοσελίδα της Biblical Archaeology Review την αναφορά για τις αρχαιολογικές εργασίες στην Jezreel κατά το έτος 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια: