Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Το τρέχον τεύχος του Early Christianity / The current issue of Early Christianity

Early Christianity 7:2 (2016)

  • Sören Swoboda, "Mitleid wecken im flavischen Rom? Zur Plausibilisierung einer Intention des Josephus im Bellum Judaicum," 155-185 (abstract)
  • Wally V. Cirafesi ; Gregory Peter Fewster, "Justin's απομνημονευματα and Ancient Greco-Roman Memoirs," 186-212 (abstract)
  • David L. Eastman, "Ignatius, Pseudo-Ignatius, and the Art of Pauline Reception," 213-229 (abstract)
  • Gregor Wurst, "EvPhil 52,2 (55b) – eine neue Rekonstruktion," 230-233 (abstract)
  • Klaus Hallof, "Ein christlicher Steckkalender aus Sikyon (IG IV2 3, 1825)," 237-246 (abstract)
  • Bonifatia Gesche, "Projekt: Sirach-Synopse," 249-255

Δεν υπάρχουν σχόλια: