Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016

Το κακό στον αρχαίο Ιουδαϊσμό και στον αρχέγονο Χριστιανισμό / Evil in ancient Judaism and early Christianity

Evil in Second Temple Judaism and Early ChristianityΑπό τον εκδοτικό οίκο Mohr Siebeck κυκλοφόρησε ένα συλλογικός τόμος με τις εισηγήσεις που διαβάστηκαν στο συνέδριο που διοργάνωσε το Centre for the Social-Scientific Study of the Bible στο St Mary's University (Twickenham) κατά το έτος 2014 κι είχε ως θέμα την έννοια του κακού στον αρχαίο Ιουδαϊσμό και στον αρχέγονο Χριστιανισμό. 

Chris Keith and Loren T. Stuckenbruck (eds.), Evil in Second Temple Judaism and Early Christianity, WUNT II.417 (Tübingen: Mohr Siebeck 2016) 
VIII + 417 σελ.
ISBN 978-3-16-153299-3

Περιεχόμενα
Christopher A. Rollston: An Ur-History of the New Testament Devil: The Celestial שׂטן (śāṭān) in Zechariah and Job – Jutta Leonhardt-Balzer: Evil at Qumran – Benjamin Wold: Demonizing Sin? The Evil Inclination in 4QInstruction – Louise J. Lawrence: Evil and the Body of Antiochus IV Epiphanes: Disability, Disgust and Tropes of Monstrosity in 2 Maccabees 9:1–12 – Tommy Wasserman: Variants of Evil: The Disassociation of Jesus from Evil in the Text of the New Testament – James G. Crossley: Jesus, Healings and Mark 2:1–12: Forgiveness, a Release, or Bound Again to the Great Satan? – Christopher W. Skinner: Overcoming Satan, Overcoming the World: Exploring the Cosmologies of Mark and John – Jonathan A. Draper: Darkness as Non-Being and the Origin of Evil in John's Gospel – Loren T. Stuckenbruck: How Much Evil Does the Christ Event Solve? Jesus and Paul in Relation to Jewish “Apocalyptic” Thought – James P. Davies: Evil's Aetiology and False Dichotomies in Jewish Apocalyptic and Paul – Chris Tilling: Paul, Evil, and Justification Debates – Steve Walton: Evil in Ephesus: Acts 19:8–40 – Lloyd K. Pietersen: Artemis, Demons, Mammon and Satan: The Construal of Evil in First Timothy – Susanne Luther: The Evil of the Tongue: Evil and the Ethics of Speech in the Letter of James – Nicholas J. Ellis: A Theology of Evil in the Epistle of James: Cosmic Trials and the Dramatis Personae of Evil – Robbie Griggs: Apocalyptic Experience in the Theodicy of 4 Ezra – Jonathan Knight: The Portrayal of Evil in the Ascension of Isaiah – Chris Keith: “The Scriptures are Divine Charms”: Evil, Books, and Textuality in Early Christianity – Dieter T. Roth: Evil in Marcion's Conception of the Old Testament God – Paul Middleton: Overcoming the Devil in the Acts of the Martyrs
Close 

Δεν υπάρχουν σχόλια: