Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Αρχαία λιμάνια - αρχαία ναυσιπλοΐα / Ancient ports - ancient seafaring

Για όσους ενδιαφέρονται για τα αρχαία λιμάνια και την αρχαία ναυσιπλοΐα η σελίδα του Arthur de Graauw προσφέρει πλούσιο υλικό: κατάλογοι αρχαίων λιμένων, αρχαίες πηγές, πληροφορίες για τα αρχαία συστήματα πλοήγησης, αρχαίους χάρτες και απεικονίσεις αρχαίων καραβιών:

Δεν υπάρχουν σχόλια: