Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

O Χριστός ως Λεωνίδας / Jesus as Leonidas

Greece & Rome 63:1 (2016)

Jeffrey Murray, "‘Christ, Our Leonidas’: Dracontius' Reception on the Battle of Thermopylae," 106-115 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: