Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

Μηχανή εύρεσης ψηφιοποιημένων χειρογράφων στο διαδίκτυο / Search engine for digitized manuscripts online

Στην ιστοσελίδα του Princeton University δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης των ψηφιοποιημένων χειρογράφων που διατίθενται ήδη στο διαδίκτυο:

Δεν υπάρχουν σχόλια: