Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

Ποιητική και διακειμενικότητα στην Αποκάλυψη / Poetics and intertextuality in the book of Revelation

Από τον εκδοτικό οίκο Mohr Siebeck κυκλοφόρησε ένας νέος συλλογικός τόμος με τις εισηγήσεις που διαβάστηκαν σε μία διεπιστημονική ημερίδα στην Φρανκφούρτη το 2012 κι είχε ως θέμα τη θεώρηση της Αποκάλυψης ως ένα λογοτεχνικό κείμενο. Μεταξύ των θεμάτων που πραγματεύονται οι μελέτες του τόμου είναι η γλώσσα, το φιλολογικό είδος, οι διακειμενικές σχέσεις με την Παλαιά Διαθήκη, το τέταρτο ευαγγέλιο και κείμενα του ελληνορωμαϊκού κόσμου: 

Stefan Alkier / Thomas Hieke / Tobias Nicklas (hrsg.), in Zus.-Arb. m. Michael Sommer, Poetik und Intertextualität der Johannesapokalypse (WUNT I 346), Tübingen: Mohr Siebeck, 2015
IX, 475 σσ. 
ISBN 978-3-16-152966-5
€ 149.00
Poetik und Intertextualität der Johannesapokalypse
Περιεχόμενα
I. Philologie und Textgeschichte 
Thomas Paulsen: Zu Sprache und Stil der Johannes-Apokalypse - Dieter Zeller: Zum Tempusgebrauch in der Offenbarung des Johannes - Martin Karrer: Textgeschichte und Demarkationsprozesse der Johannesoffenbarung - Jörg Frey: Das Corpus Johanneum und die Apokalypse des Johannes. Die Johannes-legende, die Probleme der johanneischen Verfasserschaft und die Frage der Pseudonymität der Apokalypse - Arthur Manukyan: Die Johannesapokalypse und die armenischen Bibelübersetzungen im Wandel der Zeit - Ertrag, Tendenzen und Perspektiven der Forschung

II. Poetologische Untersuchungen 
Peter v. Möllendorff: "Nimm und verschling es!" Elemente einer Poetik der Johannes-Apokalypse - Marco Frenschkowski: Apokalyptik und Phantastik. Kann die Johannesoffenbarung als Text phantastischer Literatur verstanden werden? Ein Essay - Stefan Alkier/Tobias Nicklas: Wenn sich Welten berühren. Beobachtungen zu zeitlichen und räumlichen Strukturen in der Apokalypse des Johannes - Robyn J. Whitaker: The Poetics of Ekphrasis. Vivid Description and Rhetoric in the Apocalypse - Annette Weissenrieder: Bilder zum Sehen - Bilder zum Hören? Über die Grenzen von visuellem Bild und Sprache als Ekphrasis in Apk 17

III. Intertextualität und Intermedialität 
Thomas Hieke: Die literarische und theologische Funktion des Alten Testaments in der Johannesoffenbarung - Adela Yarbro Collins: Rewritten Prophets. The Use of Older Scripture in Revelation - Edmondo F. Lupieri: From Sodom and Balaam to the Revelation of John. Transtextual Adventures of Biblical Sins - Michael Sommer: Pech und Schwefel. Das Motivfeld Sodom und der Tag YHWHs in der Offenbarung - Luca Arcari: Vision and Tradition. Authoritative Past in the Reconfiguration of Visionary Experiences according to the Revelation to John The Son of Man in Rev 1:7.12-20 - Jan Willem van Henten: The Intertextual Nexus of Revelation and Graeco-Roman Literature - Daniele Tripaldi: Der Geist und das Gedächtnis. Die Johannesoffenbarung als prophetische Erinnerung an Jesusworte - Ian Boxall: Riding White Horses. An Intertextual Study of Rev 6:1-2 in the Light of its Reception History - Sotirios Despotis: Die himmlische Liturgie der Apokalypse (Kap. 4-5) in ihrem Kontext und die Interaktion mit der östlichen irdischen Liturgie

Δεν υπάρχουν σχόλια: