Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Harvard Theological Review 108:2 (2015)

  • Bradley C. Gregory, "Pride and Sin in Sirach 10:13 (15): A Study in the Interdependence of Text and Tradition," 213-234 (abstract)
  • John B. Whitley, "The Literary Expansion of Ezekiel's “Two Sticks” Sign Act (Ezekiel 37:15–28)," 307-324 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: