Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας στο διαδίκτυο / Dead Sea Scrolls Online

Τα κυριότερα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας βρίσκονται ψηφιοποιημένα και σε υψηλή ανάλυση στο διαδίκτυο σε ειδική σελίδα του Israel Museum με εισαγωγές κι άλλες πληροφορίες σχετικά με το κάθε χειρόγραφο και την ανακάλυψή τους:

Δεν υπάρχουν σχόλια: