Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / An article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig / In luce verbi 49:2 (2015)

Martin H. Pohlmann, "Embracing a vision of the New Jerusalem (Rv 21:1−22:5) to impact on life and society"

Δεν υπάρχουν σχόλια: