Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού περιεχομένου στο τρέχον In die Skriflig / In Luce Verbi / An article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig / In Luce Verbi

 In die Skriflig / In Luce Verbi 49:1 (2015)

Jacob J. Scholtz, "Matthew 13 and the feasts of the LORD"

Δεν υπάρχουν σχόλια: