Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Συνέδριο για τον Κανόνα και την αυθεντία του / Conference on the Canon and its authority

Η σημασία του κανόνα και ο ρόλος της αυθεντίας ο οποίος προσδίδεται στα βιβλία που περιέχονται σε αυτόν αποτελεί το θέμα του διεθνούς συνεδρίου που θα λάβει χώρα στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου στις 6 Μαΐου 2015. Οι εισηγητές θα προσεγγίσουν θέματα όπως ποιες είναι οι συνέπειες της κανονικοποίησης συγκεκριμένων βιβλίων για την πίστη και την ηθική των ομάδων που αποδέχονται τον κανόνα ή κατά πόσο και με ποιο τρόπο η αποδοχή της αγιότητας αυτών των βιβλίων υπαγορεύει την χρήση και την παράχρησή τους.

6 May 2015
University of Edinburgh - New College

Πρόγραμμα / Schedule
9.00-9.15         Welcome
9.15-10.00 John Collins (Yale University), “Uses of Torah in the Second Temple Period”
10.00-10.45 Michael Satlow (Brown University), "Bad Prophecies"

10.45-11.00 Coffee
11.00-11.45 Manfred Oeming (Universität Heidelberg), “The Way of God: Ethics and Ritual as                               Birthplaces of Canonicity”
11.45-12.30 Timothy Lim (University of Edinburgh), “The Insufficiency of Divine Inspiration”

12.30-13.30 Lunch

14.00-14.45 John Barton (University of Oxford), “How far does the content of canonical texts                                 matter?
14.45-15.30 Walter Moberly (University of Durham), “Canonicity and religious truth: What role,                           if any, should a traditional canon play today?”
15.30-1615 Craig Evans (Acadia Divinity School), “Jesus and the Beginnings of the Christian                               Canon of Scripture”

16.15-17.00 Tea

17.00-17.45 Shaye Cohen (Harvard University), “Some Reflections on the Canon”
17.45-18.00 Closing Remarks

Δεν υπάρχουν σχόλια: