Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ITQ / Two articles of biblical interest in the current issue of ITQ

Irish Theological Quarterly 80:2 (2015)

  • David Luscombe, "Peter Comestor and Biblical Chronology," 136-148 (abstract)
  • Brendan Byrne, "A Step Too Far: A Critique of Francis Moloney’s Understanding of ‘the Scripture’ in John 20:9," 149-156 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: