Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

D. Clines: οι ανδρικές παραστάσεις και ιδέες στην Βίβλο / D.Clines: male perceptions and language in the Bible

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη μαγνητοσκοπημένη διάλεξη του καθηγητή David J.A. Clines στο King's College τον Φεβρουάριο 2015 (2015 Ethel M. Wood lecture):

Δεν υπάρχουν σχόλια: