Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον VE / A new article of biblical interest in the current issue of VE

Verbum et ecclesia 36:1 (2015)

Joseph J. de Bruyn, "Dining in the lions’ den – Bel and the dragon, verses 28–42 (Old Greek/Theodotion)"

Δεν υπάρχουν σχόλια: