Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του Communio / In the current issue of Communio

Communio: Internationale Katholische Zeitschrift 44:2 (2015)

  • Justina Metzdorf, "Das «Auge Gottes» in den Psalmen"
  • Robert Vorholt, "Sehen und Erbarmen. Der Blick Jesu im Spiegel des Lukasevangeliums"

Δεν υπάρχουν σχόλια: