Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 71:3 (2015)

Joseph J. de Bruyn, "Daniel 6: There and back again – A deity’s tale"

Δεν υπάρχουν σχόλια: