Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Ένα νέο βιβλίο για τις Πράξεις / A new book on the Acts

Contested Ethnicities and Images
Κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Mohr Siebeck ένα νέο βιβλίο σχετικά με τον τρόπο που οι Πράξεις αναφέρονται έμμεσα στο θέμα των εθνικοτήτων και εμπλέκονται στις εθνικές, οικονομικές και πολιτικές συζητήσεις του 1ου αι. μ.Χ. Ο David L. Balch συζητά την κατάσταση που επικρατεί στις πόλεις της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και τις εντάσεις εξαιτίας της συνύπαρξης διαφορετικών εθνικοτήτων σε αυτές. Επιπλέον, συνδέει απεικονίσεις από ρωμαϊκά σπίτια με μαρτυρίες της ΚΔ: παραστάσεις γυναικών ιερέων,  χαρισματούχους και μαινάδες αλλά και την ιστορία της Θέκλας:

David L. Balch, Contested Ethnicities and Images: Studies in Acts and Arts (WUNT I 345), Tübingen: Mohr Siebeck 2015
XX, 479 σ.
ISBN 978-3-16-152336-6
€ 159

Δεν υπάρχουν σχόλια: