Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

H σειρά ANCIENT NEAR EAST MONOGRAPHS της SBL ελεύθερη στο διαδίκτυο / Τhe series ANCIENT NEAR EAST MONOGRAPHS accessible online

H σειρά ANCIENT NEAR EAST MONOGRAPHS / MONOGRAFIAS SOBRE EL ANTIGUO CERCANO ORIENTE της Society of Biblical Literature είναι μία φιλόδοξη προσπάθεια έκδοσης επιστημονικών μελετών με θέμα την αρχαία Εγγύς Ανατολή. Οι τόμοι που ήδη κυκλοφορούν διατίθεται σε μαλακό και σκληρό εξώφυλλο αλλά και δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: