Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

Revue Théologique de Louvain 46:1 (2015)

Pierre de Martin de Viviés, "Les deux fils envoyés à la vigne (Mt 21,28-32): Une parabole dans tous ses états," 84-96 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: