Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του ΕTR / In the current issue of ETR

Etudes théologiques et religieuses 90:1 (2015)

  • Daniel Marguerat, "Le silence sur la mort de Paul dans les Actes des apôtres," 1-29 (abstract)
  • Christophe Singer, "Justes, justice, justification. Harmoniques pauliniennes dans l' Évangile de Luc," 95-105 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: