Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

Το τρέχον τεύχος του JBR / The current issue of JBR

Journal of the Bible and its Reception 2:1 (2015)
  • William M. Wright IV, "Galatians 3:28 in Thomas Aquinas’ Lectures on the Pauline Letters: A Study in Thomistic Reception," 1-23 (abstract)
  • Bobbi Sutherland, "How the Goodman Read His Bible," 25-50 (abstract)
  • David Pettit, "'I Was Exhausted as a Woman': The Slippage of Virtue and Gender in the Testament of Job," 51-67 (abstract)
  • Andrew Zack Lewis, "Stravinsky and U2 Fix Psalm 40," 69-85 (abstract)
  • Christopher Ocker / Kevin Madigan, "After Beryl Smalley: Thirty Years of Medieval Exegesis, 1984–2013," 87-130 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: