Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του ThR / In the current issue of ThR

Theologische Rundschau 80:1 (2015)

Jan Dochhorn, " Septuaginta Deutsch (II)," 103-116

Δεν υπάρχουν σχόλια: