Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του RSR / In the current issue of RSR

Revue des Sciences Religieuses 88:1 (2014)

Jean-Jacques Lavoie, "Le sage et l’insensé. Étude de Qohélet 7, 5-7," 1-26 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: