Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Βιβλιοκρισία: A. Malherbe, Light from the Gentiles / Book review: Light from the Gentiles


Διαβάστε την βιβλιoκρισία του τελευταίου τόμου με μελέτες του πρόσφατα εκλιπόντος Abraham Malherbe στην Bryn Mawr Classical Review: 


Abraham J. Malherbe, Light from the Gentiles: Hellenistic Philosophy and Early Christianity. Collected essays, 1959-2012 (2 vols.) (Edited by Carl R. Holladay, John T. Fitzgerald, James W. Thompson, and Gregory E. Sterling.) Supplements to Novum Testamentum, 150.   Leiden; Boston: Brill, 2014

Reviewed by Troels Engberg-Pedersen, University of Copenhagen

Δεν υπάρχουν σχόλια: