Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Το ευαγγελικό κείμενο του Μαρκίωνα / Marcion's Text of the Gospel

Από τον εκδοτικό οίκο Brill κυκλοφόρησε μία νέα μελέτη σχετικά με το ευαγγελικό κείμενο που χρησιμοποίησε ο Μαρκίων. Ο συγγραφέας της μελέτης Dieter T. Roth παρέχει μία κριτική αποκατάσταση αυτού του κειμένου και θέτει ζητήματα μεθόδου όπως και σχέσης του ευαγγελίου του Μαρκίωνα με εκείνο του Λουκά ή του ρόλου που διαδραμάτισε ο Μαρκίων στην σύσταση του κανόνα της ΚΔ: 

Dieter T. Roth, The Text of Marcion’s Gospel (New Testament Tools, Studies and Documents 49), Brill, Leiden 2015
ISBN: 9789004245204

Description
In The Text of Marcion’s Gospel Dieter T. Roth offers a new, critical reconstruction of Marcion’s Gospel including various levels of certainty for readings in this Gospel text. An extensive history of research, overview of both attested and unattested verses in the various sources, and methodological considerations related, in particular, to understanding the citation customs of the sources set the stage for a comprehensive analysis of all relevant data concerning Marcion’s Gospel. On the basis of this new reconstruction significant issues in the study of early Christianity, including the relationship between Marcion’s Gospel and Luke and the place of Marcion in the history of the canon and the formation of the fourfold Gospel, can be considered anew.

Δεν υπάρχουν σχόλια: