Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Ο άλλος στην αρχαία ιουδαϊκή προσευχή Alenu / The Image of the Other in the Ancient Jewish Prayer Alenu

Studies in Christian-Jewish Relations 10:1 (2015)

Jeffrey Hoffman, "The Image of The Other in Jewish Interpretations of Alenu"

Δεν υπάρχουν σχόλια: