Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του JQR / In the current issue of JQR

Jewish Quarterly Review 104:4 (2014)

  • Gregg E. Gardner, "Who Is Rich?: The Poor in Early Rabbinic Judaism," 515-536 (abstract)
  • Stefan C. Reif, "Some Reflections on the Publication of a New Thesaurus of Talmudic Manuscripts," 601-612 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: