Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 68:4 (2014)

Jonathan M. Reck, "The Annunciation to Mary: A Christian Echo in the Qurʾān," 355-383 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: