Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του Communio / A new article of biblical interest in the current issue of Communio

Communio:Internationale Katholische Zeitschrift 43:5 (2014)

Wolfgang Grünstäudl, "«Einer ist Arzt, sowohl fleischlich als auch geistlich» – Das neutestamentliche Heilungswirken Jesu"

Δεν υπάρχουν σχόλια: