Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του Revue Théologique de Louvain / In the current issue of Revue Théologique de Louvain

Revue Théologique de Louvain 45:3 (2014)

  • Emmanuel Pisani, "Herméneutique biblique et christologie de l'Excellente Réfutation de la divinité du Christ du Pseudo al-Ġazālī," 389-408 (abstract
  • Didier Luciani, "Trente-huit ans (Jn 5,5): Jésus et le kairos davidique," 409-419 (abstract

Δεν υπάρχουν σχόλια: