Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Henoch / The current issue of Henoch

Henoch 36:1 (2014)

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού φιλοξενεί στο πρώτο μέρος τις εισηγήσεις που διαβάστηκαν στη συνάντηση της ISBL στο S. Andrews (Ιούλιος 2014) και αφορούν στο Χειρόγραφο του Ναού από το Κουμράν (11Q19): 

  • Lawrence Schiffman, "The Temple Scroll between the Bible and the Mishnah," 6-20
  • Corrado Martone, "Authority and Text in the Temple Scroll,"  21-34
  • Hannah K. Harrington, "Leniency in the Temple Scroll’s Purity Law?," 35-49
  • Rivka Nir, "Did Adam and Eve Have Sex Before Entering the Garden of Eden? Rethinking Jubilees 3:6-12," 50-63
  • Angela Kim Harkins, "A Fitting Inheritance for Job’s Daughters in the Testament of Job?," 64-85
  • Paola Mollo, "Did it Please God to Kill Them? Literary Comparison between the Birth Accounts of Samson and Samuel," 86-106
  • Andrew B. Perrin, "Another Look at Dualism in 4QVisions of Amram," 107-118
  • Eyal Regev, "Prayer Within and Without the Temple. From Ancient Judaism to Early Christianity," 119-138

Δεν υπάρχουν σχόλια: