Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Το τρέχον τεύχος του BAR / The current issue of BAR

Biblical Archaeology Review 40:6 (2014)

  • Ephraim Stern, "The Other “Philistines”"
  • Andrew Lincoln, "How Babies Were Made in Jesus’ Time"
  • Carol L. Meyers, "“Eves” of Everyday Ancient Israel"

(Abstracts)

Δεν υπάρχουν σχόλια: