Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Ένα νέο υπόμνημα στην Αποκάλυψη / A new commentary on Revelation

Από τον εκδοτικό οίκο του Yale University Press κυκλοφόρησε ένα νέο υπόμνημα για το βιβλίο της Αποκάλυψης. Ο συγγραφέας του, Craig R. Koester, καθ. της ΚΔ στο Luther Seminary in St. Paul, Minnesota, αξιοποιεί τις αρχαίες Ιουδαϊκές και ελληνικές φιλολογικές και μη πηγές και διαβάζει το βιβλίο της Αποκάλυψης μέσα στο ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο της εποχής του. Επιπλέον παρουσιάζει τη μεγάλη ιστορία πρόσληψης κι ερμηνείας του.

Craig R. Koester, Revelation: A New Translation with Introduction and Commentary (The Anchor Yale Bible 38A), Yale University Press 2014
ISBN: 9780300144888
xlii + 881 pp.
$125 

Δεν υπάρχουν σχόλια: