Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

Παραστάσεις εμπνευσμένες από την Αποκάλυψη σε χειρόγραφα / Medieval visions inspired from Apocalypse in manuscripts

Στο ιστολόγιο Medieval Manuscripts Blog της Βρετανικής Βιβλιοθήκης έχει αναρτηθεί ένα ακόμη ενδιαφέρον κείμενο με πολλές εικόνες από χειρόγραφα που έχει ως θέμα τις παραστάσεις από την Αποκάλυψη που διασώζονται σε μεσαιωνικά χειρόγραφα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: