Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον KuD / A new article of biblical interest in the current issue of KuD

Kerygma und Dogma 60:3 (2014)

Wolfgang Kraus, "Zu Absicht und Zielsetzung des Hebräerbriefes," 250-271

Δεν υπάρχουν σχόλια: