Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Η απόκρυφη αφήγηση του βίου και του μαρτυρίου του Ιωάννη Βαπτιστή / The apocryphal narrative of the life and martyrdom of John the Baptist

Συνεχίζοντας την παρουσίαση των απόκρυφων κειμένων που θα συμπεριληφθούν στη νέα έκδοση αποκρύφων, ο Tony Burke δημοσιεύει περίληψη και δίνει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για την απόκρυφη αφήγηση του βίου και του μαρτυρίου του Ιωάννη Βαπτιστή:

Δεν υπάρχουν σχόλια: