Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Αρχαιολογικές ανασκαφές στο όρος της Σιών (2014) / Archaeological discoveries on Mt Zion (2014)

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί η έκθεση για τις ανασκαφές στο όρος Σιών κατά τη θερινή περίοδο του 2014. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: