Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του VE / A new article of biblical interest in the current issue of VE

Verbum et ecclesiae 35:1 (2014)

Llewellyn Howes, "Judging the twelve tribes of Israel: Q 22:28, 30 in light of the Psalms of Solomon and the Community Rule"

Δεν υπάρχουν σχόλια: