Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του GRBS / A new article of biblical interest in the current issue of GRBS

Greek, Roman and Byzantine Studies 54:3 (2014)

Sameh Farouk Soliman, "Two Epithets of Mark the Evangelist: Coptic theonimos and Byzantine Greek θεόπτης," 494-506

Δεν υπάρχουν σχόλια: