Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

17 ακόμη ψηφιοποιημένα χειρόγραφα της Αγίας Γραφής / 17 more digitized biblical manuscripts

Add_ms_39594_f001r detail

Στο Medieval manuscripts blog της Βρετανικής Βιβλιοθήκης ανακοινώθηκε η ψηφιοποίηση κι η ελεύθερη διάθεση 44 ακόμη χειρογράφων (μεταξύ των οποίων πολλών της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης). Τα χειρόγραφα ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ψηφιοποίησης που επιχορηγείται από τους Stavros Niarchos Foundation,  A. G. Leventis Foundation, Sam Fogg,  Sylvia Ioannou Foundation, the Thriplow Charitable Trust, the Friends of the British Library. Ειδικότερα τα νέα ψηφιοποιημένα χειρόγραφα της ΚΔ είναι τα εξής:

 • Add MS 31921 (Gregory-Aland l 336): Ευαγγελιστάριο, 12ος/14ος αι.
 • Add MS 34059 (Gregory-Aland l 939): Ευαγγελιστάριο, 12ος αι.
 • Add MS 36660, (Gregory-Aland l 1490): εκλογάδιο Παλαιάς Διαθήκης με αποσπάσματα εκλογάδιου της Καινής. 12ος αι. 
 • Add MS 37320 (Gregory-Aland 2290): Τετραευάγγελον, 10ος αι.
 • Add MS 39585 (Rahlfs 426): Οκτάτευχος, ελλιπής. 11ος αι. 
 • Add MS 39586 (Rahlfs 1090): Ψαλτήρι και Άσμα Ασμάτων, 11ος αι.
 • Add MS 39594 (Gregory-Aland 551): Τετραευάγγελον, 12ος αι.
 • Add MS 39596 (Gregory-Aland 553): Τετραευάγγελον, 13ος αι.  
 • Add MS 39598 (Gregory-Aland 910): Πράξεις και Επιστολές Φεβρ. 1009. - Διαίρεση Ευθαλίου.
 • Add MS 39601 (Gregory-Aland 911):Αποκάλυψη με ελλιπές τέλος και υπόμνημα στο περιθώριο του Ανδρέα Κρήτης. Αρχικά τμήμα του Add MS 39599, 11ος αι.  
 • Add MS 39604 (Gregory-Aland l 344): ευαγγελιστάριο με αραβικές σημειώσεις, 12ος-14ος αι. 
 • Add MS 40753: Ψαλτήρι και Άσμα Ασμάτων, της οικογένειας 2400 των βυζαντινών χειρογράφων με μικρογραφίες, β΄ μ. 12ου αι.  
 • Arundel MS 547 (Gregory-Aland l 183; Scrivener evst. 257): ευαγγελιστάριο, ελλιπές, τελευταίο τέταρτο του 10ου αι. 
 • Arundel MS 536 Gregory-Aland l 187): ευαγγελιστάριο, 12ος/13ος αι. 
 • Burney MS 14 (Rahlfs 1657): Ψαλτήρι, τ. 15ου αι. 
 • Burney MS 15 (Rahlfs 1658): Ψαλτήρι στα ελληνικά και λατινικά, α΄ μ. 16ου αι. 
 • Harley MS 5598 (Gregory-Aland l 150; Scrivener evst. 150): ευαγγελιστάριο, μηνολόγιο και ευαγγελικές περικοπές για άλλες ακολουθίες, έτος 995 του γραφέα Κωνσταντίνου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: