Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του VE / A new article of biblical interest in VE

Verbum et ecclesia 35:3 (2014)

Aloo O. Mojola, "The Old Testament or Hebrew Bible in Africa: Challenges and prospects for interpretation and translation"

Δεν υπάρχουν σχόλια: