Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του StR / In the current issue of StR

Studies in Religion / Sciences Religieuses 43:3 (2014)

  • Olga Hazan, "La présence (in)visible de Dieu: Étude des personnages ailés dans la haggadah d’or (Add. 27210)," 467-497 (abstract)
  • Éric Bellavance, "Yahvé et les sages de Babylone: Réflexion sur l’utilisation de mots polysémiques dans la poésie du Deutéro-Isaïe (Is 44,25)," 498-515 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: