Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Klio / In the current issue of Klio

Klio 96:1 (2014)

  • Jan B. Meister, "Lachen und Politik. Zur Funktion von Humor in der politischen Kommunikation des römischen Principats," 26-48 (abstract)
  • Katarzyna Balbuza, "The Idea of aeternitas of State, City and Emperor in Augustan Poetry," 49-66 (abstract)
  • Patrick Gautier Dalché, "L’enseignement de la géographie dans l’antiquité tardive," 144-182 (abstract)
  • Saskia Roselaar, "The Cult of Mithras in Early Christian Literature – an Inventory and Interpretation," 183-217 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: